Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Το ανθισμένο δέντρο...The blooming tree.

Το ανθισμένο δέντρο είναι ένα μεγάλο έργο, αποτελείτε απο δυο καμβάδες των 80x60cm ο καθένας έχοντας σαν σύνολο ένα έργο 160x120cm. Δημιουργήθηκε απο μια βασική ιδέαδέντρου και μια εικόνα απο το ίντερνετ. Θα προσέξετε ότι τα χρώματα διαφέρουν απο τον πρωτότυπο πίνακα γιατί το ενδιαφερόμενο άτομο ήθελε πιο απαλούς χρωματισμούς, οι οποίοι θα εναρμονίζονταν με τα χρώματα του δωματίου για το οποίο προοριζόταν. Κάτι άλλο που διαφέρει απο τον πρωτότυπο πίνακα στην εικόνα είναι οι 3d λεπτομέρειες που έγιναν με ακρυλικό στόκο, για να μπορέσω να ζωγραφίσω απο πάνω, και ο αριθμός των ανθών είναι περισσότερο γιατί ήθελα να δώσω μια πιο 'γεμάτη' εικόνα.

The blooming tree is a big art piece that is consisted two canvases of 80x60cm each, that give as a total 160x120cm of art work. It was create from a basic idea of a tree and an image from the internet. You'll notice that the colors differ from the original painting, due to the concerned individual that wanted lighter tones that would consort with the color in the room it was meant for. Something else that differs from the original painting of the image is the 3d details that where made with acrylic putty, so that I can draw on top, and the blooms are more because I wanted to give a 'fuller' image.













Μικρά έργα συνέχεια....Small art work continued.

Αυτή είναι η συνέχεια της πρώτης ανάρτησης με μικρά έργα. Αυτά τα έργα είναι πιο πρωτότυπα και πιο καλοδουλεμένα σαν ιδέες απο τα πρώτα. Μπορούν άνετα να γίνουν σε πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες και να γίνουν μετατροπές στα χρώματα σύμφωνα με προτιμήσεις εδιαφερόμενων. Τα χρώματα δεν είναι τόσο δυνατά γιατί χρησιμοποίησα ακουαρέλα μιάς και είναι μόνο ιδέες.

This is the sequel of the first post with small art works. These paintings are more original and well worked as ideas, than the first ones. They can easily be made on larger surfaces, with slight changes in colors due to τηε taste of those interested in one. The colors aren't as strong because I used watercolors as they are only ideas.








Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Μοβ με βούλες...Dotted purple.

Απλό και καθημερινό σχεδιάκι με ένα αγαπημένο σκούρο χρώμα που 'σπάει' με τις λευκές βούλες σε οργανικό σχεδιάκι.

An everyday easy design with a beloved dark color that 'brake's' with the white dots in a organic design.